Grafen visar arbetslösheten månadsvis (i procent) för gruppen 15-74 år. Siffrorna är säsongsrensade, alltså utjämnade för variationer under året.

Grafen visar andelen personer som varit arbetslösa i minst ett halvår (i procent) av alla arbetslösa, månadsvis för gruppen 15-74 år. Siffrorna är inte säsongsrensade och varierar därför stort under året.

Grafen visar arbetslösheten månadsvis över tid för gruppen 15-24 år. Siffrorna är inte säsongsrensade och varierar därför stort under året.

Grafen visar arbetslösheten för inrikes och utrikes födda, 15-74 år i procent samt skillnaden mellan grupperna i procentenheter. Siffrorna är inte säsongsrensade och varierar därför stort under året.

Arbetslöshetssiffrorna nedbrutna

Arbetskraften

av 1 000 svenskar mellan 15 och 74 år var en del av arbetskraften i den senaste undersökningen.

Arbetslösa

av dem var arbetslösa under samma månad.

Sysselsatta

räknades som sysselsatta. Även de var en del av arbetskraften.