ValtestV2

Partikollenarbetsliv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Du måste välja ett av alternativen!

Vilket parti tycker som du?

Ta ställning till elva påståenden och se vilka partier som ligger närmast dina åsikter i frågor som rör arbetslivet, som a-kassa, arbetsvillkor, anställningstrygghet och välfärd.

När du gjort testet kan du också läsa mer detaljerade svar från partierna på de olika frågorna. Svaren baseras på en enkät som partierna besvarat.

Du är helt anonym när du gör testet.

Frågerubrik

Själva frågan här
Bakgrund

Förklaringen här

?