Så blir pensionen

Sofia, 24

Sofia, 20 år.

Lön: 24 000 kr/mån på heltid.


Att jobba deltid påverkar pensionen – dra i reglaget för att se vad som händer med Sofias pension vid olika deltidsprocent.


Beräkningen utgår från att Sofia jobbar samma deltid hela livet, och är anställd i kommun eller landsting. Medellönen för undersköterskor i kommuner och landsting var 24 720 kr/mån år 2016.

I pensionen ingår premiepension, inkomstpension, garantipension och tjänstepension.

www.minpension.se kan du göra en personlig pensionsprognos.

Förutsättningar
Ålder 20
Avtal AKAP-KL
Arbetat sedan 20
Uttagstid allmän pension Livsvarigt
Uttagstid tjänstepension Livsvarigt
Avkastning premiepension 2,10%
Avkastning tjänstepension 2,10%
Löneutveckling 0,00%
Prisnivå 2018 års
Pensionsålder 67

Källa: Min Pension